Thẻ: doanh thu

Giải đáp Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là một trong những vấn đề thuộc kinh tế học. Thuật ngữ này hay được dùng trong các báo cáo tài chính. Vậy doanh thu thuần là …